Spojení ztraceno. Snažíme se vás znovu připojit.

Pokud se Vám nedaří připojit, zkuste obnovit stránku pomocí CTRL a F5. Případně kontaktuje podporu web@dsjcamp.org.


Nepodařilo se připojit k serveru. Zkuste znovu načíst stránku.


 

Odpojeno.

Spojení s našimi stránkami bylo ukončeno. Pro opětovné připojení obnovte stránku.


DSJCamp, z.s.

DSJ camp, z. s. vznikl v září 2008 zakládajícími členy Pavlem Dočkalem (jednatel), Marianem Jankem (předseda) a Jiřím Štarhou - název pochází z počátečních písmen každého z příjmení. Naši hlavní náplní a posláním je organizace a zajištění letních dětských táborů. Neváháme věnovat převážnou většinu našeho volného času k zajištění, co možná nejpestřejšího programu tak, aby byly vaše ratolesti v maximální možné míře spokojeny a vracely se domů obohaceny o nové zážitky a poznatky.

Všichni naši vedoucí mají dlouholetou praxi s péčí o děti v tomto věku. Někteří z nás také vystudovali nebo studují vysokou školu pedagogickou se specifickým zaměřením, což zajišťuje další přidanou hodnotu. Pro tuto práci považujeme vzdělání za jednu z nezbytných záležitostí, jelikož tak můžeme aplikovat veškeré dostupné výchovné metody a postupy.

Rok 2008 byl pro nás klíčový a zlomový. Po stupňujících se neshodách ohledně nevyhovujícího materiálního, technického a bezpečnostního zázemí v areálu Ředkovce nedaleko Havlíčkova Brodu jsme se rozhodli založit si vlastní tábor. První krok vedl k ustanovení už zmiňovaného občanského sdružení, ve kterém je každý z nás členem, a tudíž o důležitých věcech diskutujeme bez rozdílu všichni společně. Držíme se filozofie, že každá podobná aktivita zaměřená pro děti a mladistvé je určena především pro ně, a tudíž finanční odměna za vykonanou práci je minimální a spíše investujeme prostředky do vybavení a sportovních pomůcek.


Jako ostatní ozdravné, rekondiční a sportovní tábory je i tento určen pro děti školního věku, tzn. 1.-9. třída, respektivě 6-15 let. Jsme schopni nabídnout a zajistit individuální péči pro zdravotně oslabené, popřípadě alergiky, pod neustálým lékařským dohledem 24 hodin denně.

Pravidelně se snažíme vylepšovat veškeré naše činnosti, což znamená, že celý proces přípravy nekončí pouze vymyšlením celotáborové hry a jednotlivých zaměstnání v rámci oddílů, ale získáváme kontakty na zajímavé osobnosti, kteří by svým zaměřením a činností mohli přispět a ovlivnit dění čtrnácti dní na přelomu prázdnin.

Předseda spolku Marian Janko

Pro jakékoliv dotazy využijte prosím e-mailou adresu janko.marian@dsjcamp.org

Spojení bylo přerušeno. Zkuste to prosím znovu Připojit 🗙